Bảng giá

 • Tên miền
 • Hosting
 • Email
 • Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
  (không chịu thuế)
  Phí duy trì(2)
  (không chịu thuế)
  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
  (chưa bao gồm thuế VAT)
  Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
  (chưa bao gồm thuế VAT)
  Tổng tiền năm đầu
  (đã bao gồm 10% VAT)
  Tổng tiền năm tiếp theo
  (đã bao gồm 10% VAT)
  (1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
  .vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
  .net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
  .gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
  info.vn/ pro.vn/ health.vn/
  ac.vn
  120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
  .name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
  .init.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
 • Linux Hosting

  Sinh Viên

  Chỉ với 27.000 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD

  Băng thông/tháng : 30 GB

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 2

  Domains : 1

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : 20

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Cá Nhân

  Chỉ với 39.000 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 4

  Domains : 2

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : Unlimited

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Cá Nhân +

  Chỉ với 54.000 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 4

  Domains : 2

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : Unlimited

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Doanh Nghiệp

  Chỉ với 72.000 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 6

  Domains : 3

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : Unlimited

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Thương Mại Điện Tử

  Chỉ với 101.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 8

  Domains : 4

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : Unlimited

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Chuyên Nghiệp

  Chỉ với 153.750 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  FTP Accounts : Unlimited

  My SQL : 12

  Domains : 6

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Email POP3/webmail : Unlimited

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  Wordpress Hosting

  WP Mini 1

  Chỉ với 41.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 1

  My SQL : 3

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Hộp thư : 20

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  WP Mini 2

  Chỉ với 56.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 3

  My SQL : 6

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Hộp thư : 40

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  WP Mini 3

  Chỉ với 86.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 4

  My SQL : 8

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Hộp thư : 60

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  WP Basic

  Chỉ với 108.750 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 12GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 6

  My SQL : 12

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Hộp thư : Unlimited

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  WP Ultimate

  Chỉ với 146.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 8

  My SQL : 12

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Hộp thư : Unlimited

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

  WP Business

  Chỉ với 221.250 đ/tháng

  Dung lượng lưu trữ : 24GB SSD

  Băng thông/tháng : Unlimited

  Số lượng website : 10

  My SQL : 12

  FTP Accounts : Unlimited

  Subdomain : Unlimited

  Alias/Park Domain : Unlimited

  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

  Unlimited

  Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

  Nhân đôi thời hạn khi đăng ký từ 12 tháng

 • Cá nhân

  Tiết kiệm hơn

  15.000đ /user/tháng

  Dung lượng 2GB/ user

  Chống spam/ virus/ bomb mail

  SPF/ DKIM

  Catch-All

  Trang quản trị chuyên nghiệp

  Ứng dụng trên iOS/ Android

  Hỗ trợ 24/7

  Cơ bản

  Ưa chuộng nhất

  25.000đ /user/tháng

  Dung lượng 5GB/ user

  Chống spam/ virus/ bomb mail

  SPF/ DKIM

  Catch-All

  Trang quản trị chuyên nghiệp

  Ứng dụng trên iOS/ Android

  Hỗ trợ 24/7

  Doanh nghiệp

  Lưu trữ nhiều hơn

  40.000đ /user/tháng

  Dung lượng 2GB/ user

  Chống spam/ virus/ bomb mail

  SPF/ DKIM

  Catch-All

  Trang quản trị chuyên nghiệp

  Ứng dụng trên iOS/ Android

  Hỗ trợ 24/7

  Chuyên nghiệp

  Tăng thêm dung lượng

  60.000đ /user/tháng

  Dung lượng 5GB/ user

  Chống spam/ virus/ bomb mail

  SPF/ DKIM

  Catch-All

  Trang quản trị chuyên nghiệp

  Ứng dụng trên iOS/ Android

  Hỗ trợ 24/7