Bảng giá Hosting

Linux Hosting

Sinh Viên

Chỉ với 27.000 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD

Băng thông/tháng : 30 GB

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 2

Domains : 1

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : 20

Cá Nhân

Chỉ với 39.000 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 4

Domains : 2

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : Unlimited

Cá Nhân +

Chỉ với 54.000 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 4

Domains : 2

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : Unlimited

Doanh Nghiệp

Chỉ với 72.000 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 6

Domains : 3

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : Unlimited

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 101.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 8

Domains : 4

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : Unlimited

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 153.750 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

FTP Accounts : Unlimited

My SQL : 12

Domains : 6

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Email POP3/webmail : Unlimited

Wordpress Hosting

WP Mini 1

Chỉ với 41.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 1

My SQL : 3

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Hộp thư : 20

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

WP Mini 2

Chỉ với 56.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 3

My SQL : 6

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Hộp thư : 40

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

WP Mini 3

Chỉ với 86.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 4

My SQL : 8

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Hộp thư : 60

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

WP Basic

Chỉ với 108.750 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 12GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 6

My SQL : 12

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Hộp thư : Unlimited

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

WP Ultimate

Chỉ với 146.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 8

My SQL : 12

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Hộp thư : Unlimited

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation

WP Business

Chỉ với 221.250 đ/tháng

Dung lượng lưu trữ : 24GB SSD

Băng thông/tháng : Unlimited

Số lượng website : 10

My SQL : 12

FTP Accounts : Unlimited

Subdomain : Unlimited

Alias/Park Domain : Unlimited

Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày

Unlimited

Cài đặt : 1-Click WordPress Installation