Cá nhân

Tiết kiệm hơn

15.000đ /user/tháng

Dung lượng 2GB/ user

Chống spam/ virus/ bomb mail

SPF/ DKIM

Catch-All

Trang quản trị chuyên nghiệp

Ứng dụng trên iOS/ Android

Hỗ trợ 24/7

Cơ bản

Ưa chuộng nhất

25.000đ /user/tháng

Dung lượng 5GB/ user

Chống spam/ virus/ bomb mail

SPF/ DKIM

Catch-All

Trang quản trị chuyên nghiệp

Ứng dụng trên iOS/ Android

Hỗ trợ 24/7

Doanh nghiệp

Lưu trữ nhiều hơn

40.000đ /user/tháng

Dung lượng 2GB/ user

Chống spam/ virus/ bomb mail

SPF/ DKIM

Catch-All

Trang quản trị chuyên nghiệp

Ứng dụng trên iOS/ Android

Hỗ trợ 24/7

Chuyên nghiệp

Tăng thêm dung lượng

60.000đ /user/tháng

Dung lượng 5GB/ user

Chống spam/ virus/ bomb mail

SPF/ DKIM

Catch-All

Trang quản trị chuyên nghiệp

Ứng dụng trên iOS/ Android

Hỗ trợ 24/7